Гаранцията е за срок от 2 години от датата на получаване на часовника за всички нови часовници.

За всички модели от категория Преоценени - гаранцията е 1 година.

ГАРАНЦИЯТА ПОКРИВА:
Всички възникнали фабрични дефекти по механизма.

СРОК ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ЧАСОВНИК:
Срокът за ремонт е между 5 и 30 календарни дни, в зависимост от повредата и сложността на ремонта. Транспортните разходи в едната посока се поемат от нас, както и всички разходи по ремонта. При връщане на поправения часовник, разходите се поемат от купувача.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА СЛЕДНОТО:

  1. Трайността на батерията.
  2. Нормалното износване и захабяване от времето (напр. надраскване на стъкло, промяна в цвета и/или материала на неметалните каишки и закопчалки, изработени, например, от кожа, текстил, гума, изтриване на нанесеното покритие).
  3. Всякаква повреда, на която и да е част от часовника възникваща от неправилно/противоестествено ползване, липса на грижи, небрежност, злополуки (удари, хлътнатини, смачквания, счупено стъкло, употреба на химикали за почистване на каишката и т.н.); Липса или повреда на декоративни елементи (инкрустирани камъчета или други декоративни елементи);
  4. Неправилно ползване на часовника и несъблюдаване на ръководството за ползване, предоставено от нас.
  5. Потребителят не е спазил степента на водоустойчивост.
  6. Часовникът е бил манипулиран от неупълномощени лица (например за подмяна на батерията, обслужване или поправка) или е претърпял промяна в оригиналния си вид.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

За да запазите валидността на предоставената Ви от нас гаранция, е необходимo да спазвате следните условия:

  1. Спазвайте изискванията за водоустойчивост на съответния модел;
  2. Дори и при часовници с висока водоустойчивост не натискайте бутоните по време на къпане;
  3. Пазете гарaнционната карта, предоставена Ви при закупуване на часовника.