На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 54,44 лв. 163,32 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 41,35 лв. 165,42 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 28,28 лв. 169,69 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 19,59 лв. 176,34 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 15,26 лв. 183,09 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 12,66 лв. 189,88 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 10,95 лв. 197,13 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 8,81 лв. 211,54 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 7,57 лв. 227,08 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 6,74 лв. 242,61 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 6,17 лв. 259,16 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 5,76 лв. 276,27 лв. 31,92% 37,01%