На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 59,01 лв. 177,02 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 44,82 лв. 179,29 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 30,65 лв. 183,93 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 21,24 лв. 191,13 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 16,54 лв. 198,44 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 13,72 лв. 205,80 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 11,87 лв. 213,66 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 9,55 лв. 229,29 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 8,20 лв. 246,12 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 7,30 лв. 262,95 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 6,69 лв. 280,90 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 6,24 лв. 299,44 лв. 31,92% 37,01%