На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 63,22 лв. 189,67 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 48,02 лв. 192,10 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 32,84 лв. 197,06 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 22,75 лв. 204,79 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 17,72 лв. 212,62 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 14,70 лв. 220,50 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 12,72 лв. 228,92 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 10,24 лв. 245,66 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 8,79 лв. 263,70 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 7,83 лв. 281,74 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 7,17 лв. 300,96 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 6,68 лв. 320,83 лв. 31,92% 37,01%