На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 79,66 лв. 238,98 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 60,51 лв. 242,04 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 41,38 лв. 248,30 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 28,67 лв. 258,03 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 22,32 лв. 267,90 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 18,52 лв. 277,83 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 16,02 лв. 288,44 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 12,90 лв. 309,54 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 11,08 лв. 332,26 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 9,86 лв. 354,99 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,03 лв. 379,21 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 8,42 лв. 404,25 лв. 31,92% 37,01%