На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 87,81 лв. 263,43 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 66,70 лв. 266,80 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 45,62 лв. 273,70 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 31,60 лв. 284,43 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 24,61 лв. 295,30 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 20,42 лв. 306,25 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 17,66 лв. 317,95 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 14,22 лв. 341,20 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 12,21 лв. 366,25 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 10,87 лв. 391,30 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 9,95 лв. 418,00 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 9,28 лв. 445,60 лв. 31,92% 37,01%