На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 89,56 лв. 268,69 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 68,03 лв. 272,14 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 46,53 лв. 279,17 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 32,23 лв. 290,11 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 25,10 лв. 301,21 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 20,83 лв. 312,38 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 18,02 лв. 324,31 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 14,50 лв. 348,02 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 12,45 лв. 373,58 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 11,09 лв. 399,13 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 10,15 лв. 426,36 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 9,47 лв. 454,51 лв. 31,92% 37,01%