На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 101,86 лв. 305,57 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 77,37 лв. 309,49 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 52,92 лв. 317,49 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 36,66 лв. 329,93 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 28,55 лв. 342,55 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 23,68 лв. 355,25 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 20,49 лв. 368,82 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 16,49 лв. 395,79 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 14,16 лв. 424,85 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 12,61 лв. 453,91 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 11,54 лв. 484,88 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 10,77 лв. 516,90 лв. 31,92% 37,01%