На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 105,02 лв. 315,06 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 79,77 лв. 319,09 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 54,56 лв. 327,35 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 37,80 лв. 340,17 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 29,43 лв. 353,18 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 24,42 лв. 366,28 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 21,13 лв. 380,27 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 17,00 лв. 408,08 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 14,60 лв. 438,04 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 13,00 лв. 467,99 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 11,90 лв. 499,93 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 11,10 лв. 532,94 лв. 31,92% 37,01%