На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 106,77 лв. 320,32 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 81,11 лв. 324,43 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 55,47 лв. 332,82 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 38,43 лв. 345,86 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 29,92 лв. 359,08 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 24,83 лв. 372,40 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 21,48 лв. 386,63 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 17,29 лв. 414,90 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 14,85 лв. 445,36 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 13,22 лв. 475,82 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 12,10 лв. 508,29 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 11,29 лв. 541,85 лв. 31,92% 37,01%