На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 122,93 лв. 368,80 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 93,38 лв. 373,52 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 63,86 лв. 383,18 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 44,24 лв. 398,20 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 34,45 лв. 413,42 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 28,58 лв. 428,75 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 24,73 лв. 445,13 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 19,90 лв. 477,68 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 17,09 лв. 512,75 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 15,22 лв. 547,82 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 13,93 лв. 585,20 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 13,00 лв. 623,84 лв. 31,92% 37,01%