На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 19,91 лв. 59,74 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 15,13 лв. 60,51 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 10,35 лв. 62,08 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 7,17 лв. 64,51 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 5,58 лв. 66,97 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 4,63 лв. 69,46 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 4,01 лв. 72,11 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 3,22 лв. 77,38 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 2,77 лв. 83,07 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 2,47 лв. 88,75 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 2,26 лв. 94,80 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 2,11 лв. 101,06 лв. 31,92% 37,01%