На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 26,87 лв. 80,61 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 20,41 лв. 81,64 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 13,96 лв. 83,75 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 9,67 лв. 87,03 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 7,53 лв. 90,36 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 6,25 лв. 93,71 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 5,41 лв. 97,29 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 4,35 лв. 104,41 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 3,74 лв. 112,07 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 3,33 лв. 119,74 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,05 лв. 127,91 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 2,84 лв. 136,35 лв. 31,92% 37,01%