На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 28,13 лв. 84,40 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 21,37 лв. 85,48 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 14,62 лв. 87,69 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 10,13 лв. 91,13 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 7,88 лв. 94,61 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 6,54 лв. 98,12 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 5,66 лв. 101,87 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 4,56 лв. 109,32 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 3,91 лв. 117,35 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 3,48 лв. 125,37 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,19 лв. 133,93 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 2,97 лв. 142,77 лв. 31,92% 37,01%