На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 30,98 лв. 92,94 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 23,53 лв. 94,13 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 16,09 лв. 96,56 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 11,15 лв. 100,35 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 8,68 лв. 104,18 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 7,20 лв. 108,05 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 6,23 лв. 112,17 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 5,02 лв. 120,38 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 4,31 лв. 129,21 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 3,83 лв. 138,05 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,51 лв. 147,47 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 3,28 лв. 157,21 лв. 31,92% 37,01%