На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 31,29 лв. 93,88 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 23,77 лв. 95,09 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 16,26 лв. 97,55 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 11,26 лв. 101,37 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 8,77 лв. 105,24 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 7,28 лв. 109,15 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 6,30 лв. 113,32 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 5,07 лв. 121,60 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 4,35 лв. 130,53 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 3,87 лв. 139,46 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,55 лв. 148,98 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 3,31 лв. 158,81 лв. 31,92% 37,01%