На вноски с tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца 34,77 лв. 104,32 лв. 31,94% 37,01%
4 месеца 26,41 лв. 105,65 лв. 31,84% 37,01%
6 месеца 18,06 лв. 108,39 лв. 31,81% 37,01%
9 месеца 12,51 лв. 112,63 лв. 31,93% 37,01%
12 месеца 9,74 лв. 116,94 лв. 31,92% 37,01%
15 месеца 8,09 лв. 121,28 лв. 31,81% 37,01%
18 месеца 6,99 лв. 125,91 лв. 31,96% 37,01%
24 месеца 5,63 лв. 135,12 лв. 31,84% 37,01%
30 месеца 4,83 лв. 145,04 лв. 31,98% 37,01%
36 месеца 4,30 лв. 154,95 лв. 31,86% 37,01%
42 месеца 3,94 лв. 165,53 лв. 31,9% 37,01%
48 месеца 3,68 лв. 176,46 лв. 31,92% 37,01%