Общи условия за Affiliate програмата

СЪВМЕСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Можете да разпечатате тази страница за вашите записи.

Това е правно споразумение между вас и TIMEDIX.BG

С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОВА ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НОСИТЕ ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ И УСЛОВИЯ.

 

1. Общ преглед

Това Споразумение съдържа пълните условия, които се отнасят до Вас, за да се включите като партньор в Партньорската Програма на Timedix.bg. Целта на това Споразумение е да позволи HTML връзка между вашия уебсайт и уебсайта на Timedix.bg. Моля, обърнете внимание, че в това Споразумение "ние", "нас" и "нашата" се отнасят до Timedix.bg, а "Вие", "Вас" и "Вашите" се отнасят до партньора.

2. Партньорски задължения.

2.1. За да започнете процеса на записване е необходимо да попълните и изпратите онлайн апликация на https://timedix.bg/affiliate  чрез системата на OpenCart. Възможно е да отхвърлим молбата Ви по наше усмотрение. Може да отменим кандидатурата Ви, ако установим, че сайтът Ви е неподходящ за нашата Програма, включително ако:

2.1.1. Поощрява сексуално насочени материали;

2.1.2. Насърчава насилие;

2.1.3. Подкрепя дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст;

2.1.4. Насърчава незаконни дейности;

2.1.5. Включва материали, които нарушават или помагат на други лица да нарушават авторски права, търговски марки, или други права на интелектуална собственост, както и да нарушават закона;

2.1.6. Включва "Timedix" или производни, както и неправилно изписани имена на домейн;

2.1.7. По някакъв начин е незаконно, вредно, заплашително, клеветническо, неприлично, тормозно или расово, етнически или по друг начин неприемливо за нас по наше усмотрение;

2.1.8. Съдържа изтегляния на софтуер, който потенциално позволяват отклонения от комисионни от други партньори в програмата ни;

2.1.9. Не е възможно да създавате или проектирате Вашия уебсайт, или друг уебсайт, който оперирате, изрично или подразбиращи се по начин, който прилича на нашия уебсайт, нито да проектирате Вашия уебсайт по начин, който кара клиентите да вярват, че сте Timedix.bg или друг свързан бизнес;

2.2. Като член на Партньорската Програма на Timedix.bg, ще имате достъп до мениджъра на партньорския акаунт. Тук ще можете да прегледате подробностите за програмата ни и публикуваните по-рано партньорски бюлетини, да изтеглите HTML кода (който осигурява връзки към уеб страници в уебсайта Timedix.bg) и рекламни послания, да преглеждате и да получавате проследяващи кодове за нашите купони и оферти. За да можем да следим внимателно всички посещения на гости от вашия сайт до нашите страници, трябва да използвате HTML кода, който предоставяме за всеки банер, текстова връзка или друга партньорска връзка, която ви предоставяме;

2.3. Timedix.bg си запазва правото по всяко време да прегледа Вашето разположение и да одобри използването на Вашите връзки и да изиска да промените разположението или употребата, за да спазвате предоставените Ви насоки;

2.4. Поддръжката и актуализирането на Вашия сайт ще бъде Ваша отговорност. Можем да следим сайта Ви, тъй като считаме за необходимо да се уверим, че той е актуален и да ви уведомим за всички промени, които според нас трябва да бъдат извършени, с цел подобряване ефективността му;

2.5. Ваше е задължението да спазвате всички правила, приложими за интелектуалната собственост и други закони, които се отнасят за вашия сайт. Трябва да имате изрично разрешение да използвате материалите, защитени с авторско право на всяко лице, независимо дали става дума за писане, изображение или друга работа, защитена с авторски права. Ние няма да носим отговорност (и ще бъде изцяло ваша отговорността), ако използвате материали, защитени с авторски права на друго лице или друга интелектуална собственост, в нарушение на закона или права на трети лица.

3. Права и задължения на Timedix.bg

3.1. Ние имаме право да наблюдаваме сайта Ви по всяко време, за да определим дали спазвате условията на настоящото Споразумение. Можем да Ви уведомим за всички промени в сайта Ви, които смятаме, че трябва да бъдат направени, или да се уверим, че вашите връзки към нашия уеб сайт са подходящи и да ви уведомим за всички промени, които смятаме, че трябва да бъдат направени. Ако не направите промените в сайта си, които смятаме, че са необходими, ние си запазваме правото да прекратим участието Ви в Партньорската Програма на Timedix.bg.

3.2. Timedix.bg си запазва правото да прекрати незабавно и без предизвестие това Споразумение и Вашето участие в Партньорската Програма на Timedix.bg , ако извършите измама при използването на Партньорската Програма на Timedix.bg или ако злоупотребите с тази програма по какъвто и да е начин. Ако се установи такава измама или злоупотреба, Timedix.bg не носи отговорност пред Вас за комисионни за измамни продажби.

3.3. Това Споразумение ще започне след приемането на Вашата партньорска апликация и ще продължи, освен ако не бъде прекратено според посочените условия по-долу.

3.4 Ние имаме право да използваме Вашите лични данни за целите на тази Affiliate програма.

 

4. Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да прекратим настоящото споразумение ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, със или без причина, като уведомим другата страна писмено. Писменото известие може да бъде под формата на поща, имейл или факс. В допълнение, настоящото споразумение ще бъде прекратено незабавно след направено нарушение на настоящото споразумение от Ваша страна.

 

5. Промяна

Можем да променим някой от условията в това Споразумение по всяко време по наше усмотрение. В такъв случай ще бъдете уведомени по имейл. Промените могат да включват, но не само, промени в платежните процедури и правилата на Партньорската Програма на Timedix.bg. Ако някоя промяна е неприемлива за вас, единствената ви възможност е да прекратите това Споразумение. Продължаващото Ви участие в Партньорската Програма на Timedix.bg след публикуването на известието за промяна или на ново споразумение на нашия сайт ще покаже, че сте съгласни с промените.

 

6. Плащане

6.1. Timedix.bg е длъжен да Ви плати дължимата сума до 10-то число всеки месец чрез банков превод или  по PayPal в евро или лева.

6.2. Минималният размер на трансфера е 20 лева. За комисиони, по-малки от 20 лева, ще бъде платено само след като оставащото салдо надвишава тази сума през следващия период на трансакцията.

6.3 Timedix.bg НЕ покрива допълнителни такси за банкови такси или обмени, които биха могли да възникнат по време на трансакциите.

 

7. Достъп до интерфейса на афилиейт акаунт

Ще създадете парола, за да можете да влезете в нашата онлайн система, базирана на OpenCart. От нашия сайт ще можете да получавате Вашите отчети, които ще описват нашето изчисление на дължимите към вас комисионни.

8. Ограничения за популяризиране

8.1. Можете свободно да популяризирате собствените си сайтове, но естествено всяка промоция, която споменава Timedix.bg, може да бъде възприета от обществеността или от пресата като съвместно усилие. Трябва да знаете, че определени форми на реклама са забранени от Timedix.bg, независимо от обстоятелствата. Например, рекламите, обикновено наричани "спам", са неприемливи за нас и биха могли да навредят на нашето име. Другите общо забранени форми на рекламиране включват използването на нежелани търговски имейли (UCE), публикации в дискусионни групи с нетърговска цел и кръстосано публикуване в няколко дискусионни групи наведнъж. Освен това, не можете да рекламирате по какъвто и да е начин, който ефективно прикрива или представя погрешно Вашата идентичност, името на домейна Ви или Вашия имейл адрес за връщане. Можете да използвате пощенски съобщения до клиентите, за да популяризирате Timedix.bg, само когато получателят вече е клиент или абонат на Вашите услуги или уебсайт, а получателите имат възможност да се отстранят от бъдещи пощенски съобщения. Също така можете да публикувате в дискусионни групи, за да популяризирате Timedix.bg, когато групата новини специално приветства търговски съобщения. По всяко време трябва ясно да представяте себе си и Вашите уебсайтове като независими от Timedix.bg. Ако в даден момент преценим, че спамите, това ще бъде причина за незабавно прекратяване на това Споразумение и Вашето участие в Партньорската Програма на Timedix.bg. Всякакви неизплатени суми, които Ви дължим няма да бъдат изплатени, ако профилът Ви бъде прекратен поради такава неприемлива реклама или привличане.

8.2. Партньори, които, наред с други ключови думи, предлагат в своите кампании с плащане на кликване на ключови думи като timedix.bg, търговец, www.timedix, www.timedix.bg, и / или правописни грешки или подобни промени в тях - независимо дали са отделно или в комбинация с други ключови думи - и не насочват трафика от такива кампании към собствения си уебсайт, като преди това са го насочили към нашият, ще бъдат считани за нарушители на търговски марки и ще бъдат забранени от Партньорската Програма на Timedix. Ще направим всичко възможно да се свържем с дадения партньор преди забраната. Въпреки това си запазваме правото да премахнем нарушител на търговска марка от нашата Партньорска Програма без предварително уведомление и при първото настъпване на такова поведение за наддаване на кампании с плащане на кликване.

8.3. На партньорите не е забранено да въвеждат информация за перспективите във водещата форма, стига информацията за перспективите да е реална и вярна и те са валидни потенциални клиенти (т.е. искрено се интересуват от услугата на Timedix).

 

9. Предоставяне на лицензи

9.1. Ние Ви предоставяме  правото да (i) имате достъп до нашия сайт чрез HTML връзки само в съответствие с условията на това Споразумение и (ii) единствено във връзка с такива връзки, да използвате нашите лога, търговски наименования, търговски марки и подобни идентифициращи материали (наричани заедно "Лицензираните материали"), които Ви предоставяме или оторизираме за тази цел. Вие имате право само да използвате Лицензираните материали до степен, в която сте член на добросъвестната Партньорска Програма на Timedix.bg. Вие се съгласявате, че всички употреби на Лицензираните материали ще бъдат от името на Timedix.bg и добрата воля, свързана с тях, ще бъде в полза на Timedix.bg.

9.2. Всяка страна се съгласява да не използва материалите, които са собственост на другата страна, по начин, който е омаловажаващ, заблуждаващ, неприличен или по друг начин изобразява страната в отрицателна светлина. Всяка страна си запазва всички права, свързани със собствеността, за които се отнася този лиценз. Освен лиценза, предоставен по това Споразумение, всяка страна запазва всички права, право на собственост и интерес към съответните си права и липса на такива, дял или лихва, да се прехвърля на другата страна.

10. Отказ от отговорност

TIMEDIX.BG НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА И УЕБСАЙТА НА TIMEDIX.COM, ИЛИ ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ В ТОЗИ ДОГОВОР, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СПОСОБНОСТТА НА TIMEDIX.BG, ПРИГОДНОСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕТО СА ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЕНИ И ИЗКЛЮЧЕНИ. В ДОПЪЛНЕНИЕ, НИЕ НЕ ПРЕДЯВЯВАМЕ, ЧЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАШИТЕ САЙТОВЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ГРЕШКИ.

11. Представителства и гаранции

Вие представлявате и гарантирате, че:

11.1. Това Споразумение е надлежно и валидно изпълнено и доставено от Вас и представлява вашето правно, валидно и обвързващо задължение, което е приложимо спрямо вас в съответствие с неговите условия;

11.2. Имате пълно право, власт и правомощия да влизате и да сте обвързани от условията на настоящото Споразумение и да изпълнявате задълженията си по същото, без одобрението или съгласието на която и да е друга страна;

11.3. Имате достатъчно права, правомощия и интерес към правата, предоставени ни в настоящото Споразумение.

 

12. Ограничения на отговорността

НИЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЙТО И ДА Е  ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВСЕКИ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ИЛИ СПРАВЕДЛИВА ТЕОРИЯ ЗА КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРEМЕРНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПРИХОДИТЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ИЛИ ОЧАКВАНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБА НА БИЗНЕС), ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ДОПЪЛНИТЕЛНО, НЕЗАВИСИМО ПРЕДВИДЕНОТО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КУМУЛАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА TIMEDIX.BG КЪМ ВАС, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ВАС ИЛИ СВЪРЗАНА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ БЕЗОПАСНОСТ, НЕБРЕЖНОСТ, ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ДРУГ ПРАВНА ИЛИ СЪОТВЕТНА ТЕОРИЯ, НАДХВЪРЛЯ ОБЩИТЕ ТАКСИ НА КОМИСИОНА, ПЛАТЕНИ НА ВАС СЪГЛАСНО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

13. Обезщетение

С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите и да не държите под отговорност Timedix.bg, неговите дъщерни дружества и партньори и техните директори, мениджъри, служители, агенти, акционери, съдружници, членове и други собственици срещу всички искове, действия, искания, задължения, загуби, вреди, присъди, уреждания, разноски и разходи, (включително и разумни адвокатски хонорари) (каквито и да било или всички от гореизброените, тук и след това така наричани "Загуби"), доколкото тези загуби (или действия по отношение на тях) възникват от или са свързани със загуби, щети, въз основа на (i) всяко твърдение, че употребата на свързаните с нас търговски марки нарушава, която и да е търговска марка, търговско наименование, марка на услугата, авторско право, лиценз, интелектуална собственост или друго право на собственост на трета страна; (ii) всяко погрешно представяне на представителство или гаранция или нарушение на договор и сключено споразумение от вас тук, или (iii) всякакви искове, свързани с вашия сайт, включително, без ограничения, съдържание, което не може да се припише на нас.

 

14. Поверителност

Цялата поверителна информация, включително, но не ограничена до всякакви бизнес, технически, финансови и клиентски данни, разкрити от едната страна на другата по време на преговорите или от действителния срок на настоящото споразумение, обозначен като "Поверително", ще остане единствената собственост на разкриващата страна и всяка страна ще запази конфиденциалност за себе си и няма да използва или да разкрива такава собствена информация на другата страна без изричното писмено разрешение на разкриващата страна.

15. Разни

15.1. Вие се съгласявате, че сте независим изпълнител и нищо в това Споразумение няма да създаде партньорство, съвместна колаборация, агенция, франчайз, търговски представител или трудово правоотношение между вас и Timedix.bg. Няма да имате право да правите или приемате оферти или представителства от наше име. Няма да правите никакви изявления, независимо дали на Сайта Ви или на който и да е друг от Сайтовете Ви или по друг начин, което разумно би противоречало на всичко в този раздел.

15.2. Нито една от страните не може да прехвърли правата или задълженията си по настоящото Споразумение на друга страна, освен на страна, която придобива цялата или почти цялата дейност или имуществото на трета страна.

15.3. Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България, без да се отчита конфликт на закони и принципи.

15.4. Нямате право да изменяте или да се отказвате от която и да е разпоредба на това Споразумение, освен ако не е писмено и не е подписано от двете страни.

15.5. Това Споразумение представлява цялото Споразумение между нас и вас и замества всички предварителни споразумения и съобщения на страните, устни или писмени.

15.6. Заглавията и заглавните изречения, съдържащи се в настоящото Споразумение, са включени само за удобство и не ограничават или по никакъв друг начин не засягат условията на настоящото споразумение.

15.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение се счита за невалидна или неприложима, тази разпоредба трябва да бъде премахната или ограничена до необходимата минимална степен, така че намерението на страните да бъде изпълнено, а останалата част от това Споразумение да има пълна сила и последици.