Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТАЙМДИКС ООД,
ЕИК 204580061

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско
и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г.
Край: 04.12.2020 г.